Uchwała Nr ZO 147/18/79u w sprawie reklamy zewnętrznej AJ Produkty