Uchwała Nr ZO 148/18/31o w sprawie reklamy radiowej Iladian Direct Plus