Uchwała Nr ZO 149/12 w sprawie reklamy firmy ING Bank Śląski