Uchwała Nr ZO 15/08 w sprawie reklamy firmy Iberia Motor Company S.A.