Uchwała Nr ZO 15/10 w sprawie reklamy firmy SCA Hygiene Products Sp. z o.o.