Uchwała Nr ZO 15/12 w sprawie reklamy firmy Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A