Uchwała Nr ZO 15/14 w sprawie reklamy firmy Mattel Poland Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 15/14
z dnia 12 lutego 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/144/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Agnieszka Tomasik-Walczak – przewodnicząca,
2) Małgorzata Augustyniak – członek,
3) Igor Kaleński – członek,

na posiedzeniu w dniu 12 lutego 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/144/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Mattel Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia oddalić skargę.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/144/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna promująca linię lalek Monster High „13 życzeń”.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: Reklama przedstawia wizerunek i oczywiście zachęca do zakupu lalek z serii Monster Hight.

Treść skargi: Jestem rodzicem 3-letniego dziecka. Składam skargę w związku z emisją przez kanał MiniMini+ reklam lalek Monster Hight. MiniMini+ jest kanałem, który proponuje bezpieczne, bez przemocy bajki dla tych najmłodszych dzieci. Między tymi przyjaznymi i bezpiecznymi bajkami emitowane są reklamy lalek, które pochodzą ze świata fantastyki grozy. Lalki te są dziećmi znanych powszechnie w “dorosłej” kulturze, legendarnych potworów. Sypiająca w trumnie córka wampira Drakuli, córka Frankensteina pozszywana przez ojca z różnych fragmentów ciał, której co jakiś czas odpadają ręce, wyjąca nieludzkim głosem córka zombie, to tylko niektóre z upiornych postaci. Nie rozumiem jak w ogóle mogły zostać dopuszczone do sprzedaży jako lalki dla dzieci.
W ocenie wielu rodziców są to zabawki szkodliwe, oswajające dzieci z rzeczywistością satanistyczną i demoniczną. Charakterystyczną cechą percepcji już kilkuletnich dzieci jest wysoka podatność na oddziaływanie reklamowe. Reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi, stąd skarga z mojej strony, gdyż reklama lalek Monster Hight zdecydowanie nie spełnia tych kryteriów. Bardzo proszę o szybką interwencję w tej sprawie. Reklama jest emitowana nie od dzisiaj i w różnych godzinach.”.– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z dobrymi obyczajami (art. 2 ust. 1 Kodeksu Etyki Reklamy) oraz zarzucił, że reklama nie była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji.

Wniósł również o uznanie reklamy za niezgodną z art. 25 Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy skierowane do dzieci lub młodzieży muszą uwzględniać stopień ich rozwoju oraz nie mogą zagrażać ich fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi.”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

„W odpowiedzi na skargę konsumencką, która wpłynęła do Biura Rady Reklamy, poniżej przedstawiam stanowisko firmy Mattel Poland Sp. z o.o. w niniejszej sprawie.
Monster High™ to marka zabawek i produktów licencyjnych dla dziewczynek firmy Mattel®. Bohaterowie Monster High™ to oryginalni uczniowie Straszyceum (Monster High).
Świat Monster High™ podkreśla wartości tak bardzo poszukiwane przez dzisiejszych nastolatków: akceptację dla swoich niedoskonałości i wad, odkrywanie własnego stylu oraz bycie sobą w każdej sytuacji.
Każdy bohater marki Monster High™ to inna postać – córka lub syn znanego wszystkim powieściowego bądź filmowego bohatera, między innymi wegetarianka Draculaura™ (córka Draculi), miłośniczka historii Frankie Stein™ (córka Frankensteina), wielbicielka mody i ekonomii Clawdeen Wolf™ (córka Wilkołaka), najlepsza pływaczka Lagoona Blue™ (córka Morskiego Potwora) czy wielbicielka książek – Ghoulia Yelps™ (córka Zombie).
Pochodzenie Uczniów Monster High™ ma być metaforą dla niedoskonałości, z którymi zmaga się każdy, a mogą być dla niego powodem do kompleksów i braku poczucia własnej wartości. Ideą marki Monster High™ jest przekazaniem dzieciom, że najważniejsze, to być sobą, a swoje wady przekuć na atuty. To świat pokazujący, jak ważna jest akceptacja samego siebie.
Zarówno w filmach, książkach jak i reklamach produktów Monster High™ nie pojawiają się sceny agresywne lub mogące zaburzyć rozwój emocjonalny dziecka. Nawiązując do pochodzenia postaci: Draculaura™, córka Draculi – jest wegetarianką, a Twyla, córka Banshee – dba o spokojny sen swoich przyjaciół łapiąc ich koszmary.
Nawiązując do emisji reklamy Monster High™ na kanale Mini mini+ informuję, że zakupem mediów w imieniu Mattel Poland sp. z o.o. zajmuje się dom mediowy Carat Polska, który zajmuje się również doborem mediów dla konkretnych kampanii produktowych. Kampania, do której odnosi się Konsument, to kampania promująca linię lalek Monster High „13 Życzeń” – jest to kampania, której grupą docelową są dziewczynki. Na rynku mediów, w ofercie TVN Media, dostępny jest w tej chwili tylko jeden pakiet skierowany do tej grupy docelowej, w skład którego wchodzi właśnie stacja Mini mini+. Ani Mattel Poland, ani działający w jej imieniu dom mediowy, nie mają możliwości weryfikacji stacji wchodzących w skład rzeczonego pakietu. Suwerenną decyzję o niewyemitowaniu spotów może podjąć jedynie sama stacja odrzucając je. Kampania Monster High 13 życzeń została przyjęta przez nadawcę bez żadnych uwag.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający wziął pod uwagę, że reklama promująca linię lalek Monster High „13 życzeń” nawiązuje do filmu z którego te postaci pochodzą i nie dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia norm Kodeksu zarzucanych przez Skarżącą.

Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama była prowadzona w poczuciu odpowiedzialności społecznej oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.

W opinii Zespołu Orzekającego reklama mieści się w ramach przyjętych norm etycznych i nie zagraża fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu dalszemu rozwojowi dzieci lub młodzieży.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit b) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013 r., stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.