Uchwała Nr ZO 15/16 w sprawie reklamy firmy Chipita Poland Sp. z o.o.