Uchwała Nr ZO 15/17 w sprawie reklamy Warszawskiej Szkoły Reklamy