Uchwała Nr ZO 150/12 w sprawie reklamy firmy Agora S.A.