Uchwała Nr ZO/150/21u z dnia 29 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/220/21