Uchwała Nr ZO 151/18/80u w sprawie reklamy zewnętrznej Puella Fitness Club