Uchwała Nr ZO/152/21u z dnia 29 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/222/21