Uchwała Nr ZO 153/12 w sprawie reklamy firmy Megaron S.A.