Uchwała Nr ZO 153/18/35o w sprawie reklamy kinowej Plush Abo “Szatnia”