Uchwała Nr ZO 154/18/81u w sprawie świątecznej reklamy telewizyjnej T-Mobile