Uchwała Nr ZO/154/21o z dnia 22 grudnia 2021 r. Zespołu Orzekającego w sprawie o sygn.: KER/140/21