Uchwała Nr ZO 16/07 w sprawie reklamy firmy Polkomtel S.A.