Uchwała Nr ZO 16/09 w sprawie reklamy firmy ITI Cinema Sp. z o.o.