Uchwała Nr ZO 16/10 w sprawie reklamy firmy One-2-One S.A.