Uchwała Nr ZO 16/11 w sprawie reklamy firmy Nokia Poland Sp. z o.o.