Uchwała Nr ZO 16/16 w sprawie reklamy firmy 4 Fun Media S.A.