Uchwała Nr ZO 17/07 w sprawie reklamy Urzędu Miasta Kraków