Uchwała Nr ZO 17/09 w sprawie reklamy firmy Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.