Uchwała Nr ZO 17/11 w sprawie reklamy firmy Hirny BD S.A.