Uchwała Nr ZO 17/15 w sprawie reklamy firmy Agencji Rozwoju Miasta S.A.