Uchwała Nr ZO 18/08 w sprawie reklamy firmy Fiat Auto Poland S.A.