Uchwała Nr ZO 18/11 w sprawie reklamy firmy Dermika Sp. z o.o.