Uchwała Nr ZO 18/14 w sprawie reklamy firmy Euro-net Sp. z o.o.