Uchwała Nr ZO 18/15 w sprawie reklamy firmy Omega Pharma Poland Sp. z o.o.