Uchwała Nr ZO 18/16 w sprawie reklamy firmy Orange Polska S.A.