Uchwała Nr ZO 19/13 w sprawie reklamy firmy MGD-GMW Sp. z o.o. Sp. k.