Uchwała Nr ZO 19/14 w sprawie reklamy firmy PGE Polska Grupa Energetyczna SA