Uchwała Nr ZO 19/15 w sprawie reklamy firmy NaviExpert Sp. z o.o.