Uchwała Nr ZO 19/19/13u w sprawie reklamy telewizyjnej produktu Maxon Active