Uchwała Nr ZO 2/19/1o w sprawie reklamy telewizyjnej produktu Fitolizyna