Uchwała Nr ZO 20/12 w sprawie odwołania od uchwały Nr ZO 84/11 dotyczącej reklamy firmy Polkomtel S.A.