Uchwała Nr ZO 20/14 w sprawie reklamy firmy Bunge Polska Sp. z o.o.


Uchwała Nr ZO 20/14
z dnia 20 lutego 2014 roku
Zespołu Orzekającego
w sprawie sygn. Akt:
K/150/13

1. Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy, działającej przy Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy, w składzie:

1) Igor Kaleński – przewodniczący,
2) Melania Popiel – członek,
3) Mikołaj Janicki – członek,

na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014 roku, po rozpatrzeniu skargi o sygnaturze akt K/150/13 złożonej, na podstawie pkt. 7 Regulaminu Rozpatrywania Skarg, przez konsumenta (bliższe dane w aktach sprawy), (dalej: Skarżący), przeciwko Bunge Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Karczewie (dalej: Skarżony), dotyczącej reklamy telewizyjnej

postanawia uznać, że w reklamie należy wprowadzić zmiany, aby usunąć naruszenie art.8 Kodeksu Etyki Reklamy.

2. Zespół Orzekający ustalił, co następuje:

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęła skarga o sygn. K/150/13.
Przedmiotem skargi była reklama telewizyjna margaryny Optima Cardio.

Skarżąca w prawidłowo złożonej skardze podniosła, iż:
„opis reklamy: W reklamie wypowiada się dr n. biol. Iwona Koźlicka, która przekonuje, że stosowanie zdrowej diety i zdrowy tryb życia nie wystarcza do obniżenia cholesterolu, a może to zrobić stosowanie margaryny Optima Cardio.
link do reklamy:
foodexpert.pl/aktualnosci/124,kampania-margaryny-optima-cardio

Treść skargi: W moim przekonaniu reklama podważa sens zdrowego trybu życia i dbania o siebie. Pojawia się wyraźne sformułowanie, że stosowanie zdrowej diety i aktywność fizyczna “nie wystarcza”, a dopiero stosowanie Optima Cardio pomaga w obniżeniu cholesterolu. Nie pojawia się sformułowanie, że zdrowy tryb życia ORAZ stosowanie margaryny poprawiają zdrowie, do czego próbuje przekonać producent we własnym opisie reklamy. Nie znam się na prawie i nie wiem jaki artykuł narusza ta reklama, jednak w moim odczuciu jest ona nieetyczna. Daje poczucie, że zdrowy tryb życia jest nieskuteczny w walce z cholesterolem, w przeciwieństwie do stosowania tej margaryny.”.– pisownia oryginalna

W czasie posiedzenia skargę przedstawiał i popierał arbiter-referent.

Arbiter-referent wniósł o uznanie reklamy za sprzeczną z art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy w myśl którego „reklama nie może nadużywać zaufania odbiorcy, ani też wykorzystywać jego braku doświadczenia lub wiedzy.”.
Ponadto zarzucił niezgodność reklamy z art. 10 ust. 1 a) Kodeksu Etyki Reklamy, w myśl którego „reklamy nie mogą wprowadzać w błąd jej odbiorców, w szczególności w odniesieniu do:
a) istotnych cech, w tym właściwości, składu, metody, daty produkcji, przydatności, ilości, pochodzenia (w tym geograficznego) reklamowanego produktu;”.

Skarżony złożył pisemną odpowiedź na skargę i uczestniczył w posiedzeniu.

„W imieniu skarżonego Bunge Polska Sp. z o.o. (pełnomocnictwo w załączeniu), wnoszę o oddalenie skargi doręczonej skarżonemu dnia 14 stycznia 2014 r., dotyczącej reklamy telewizyjnej produktu Optima Cardio.
UZASADNIENIE
1. Stanowiąca przedmiot skargi reklama telewizyjna produktu Optima Cardio nie narusza Kodeksu Etyki Reklamy. W szczególności reklama nie wykorzystuje braku wiedzy, czy zaufania odbiorców, ani też nie wprowadza w błąd odbiorców w odniesieniu do cech wskazanych w art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy. Wbrew twierdzeniom skargi, przedmiotowa reklama wieloaspektowo podkreśla konieczność przestrzegania zrównoważonej diety, prowadzenia zdrowego trybu życia oraz ogólnie – „dbania o siebie”. Przeciwne twierdzenia skargi sformułowane zostały w oparciu o tendencyjnie wybrane fragmenty reklamy, podczas gdy przekaz odczytany poprawnie (tj. w całości, a nie wybiórczo) nie może być interpretowany tak, jak tego chce konsument.
2. Produkt Optima Cardio jest jednym z produktów z gamy Optima (tj. Optima Omega, Optima Cardio i Optima Cardio Max). Wszystkie powyższe produkty przynależą do grupy tzw. żywności funkcjonalnej (która charakteryzuje się dodatkowymi cechami w porównaniu ze „zwykłą” żywnością) i kierowane są do specyficznego odbiorcy (w zależności od produktu – osoby, która prewencyjnie lub na skutek już zdiagnozowanego problemu stara się kontrolować poziom cholesterolu we krwi oraz, ewentualnie, inne parametry fizjologiczne). Jest to grupa odbiorców wyczulona na punkcie żywności, jako podstawowego czynnika, który umożliwia realizowanie zaleceń odnośnie sposobu żywienia, który nie pogorszy kontrolowanych parametrów. W tym miejscu wymaga podkreślenia fakt, że produkt Optima Cardio jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dietetyki. Ponadto producent w 2013 roku współorganizował z Towarzystwem program edukacji zdrowotnej „Obniżamy cholesterol ze smakiem”, obejmujący edukację dietetyków jak i konsumentów w zakresie zasad zdrowego żywienia (strona internetowa dotycząca programu znajduje się pod adresem http://obnizamycholesterol.ptd.org.pl/ – wydruk załączamy jako Załącznik nr 1 do niniejszego pisma). W związku z tak bliską współpracą i wymianą doświadczeń z Polskim Towarzystwem Dietetyki, producent Optima Cardio dysponuje szeroką wiedzą w zakresie zarówno charakterystyki schorzeń związanych z nadmiernym poziomem cholesterolu we krwi (i szerzej – schorzeń układu krążenia), jak też prewencji stosowanej w takich przypadkach. W szczególności powszechnie znanym zaleceniem przy chorobach układu krążenia, oprócz zmiany diety, jest konieczność prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia. Takie wartości producent Optima Cardio promuje również w odniesieniu do swoich produktów – w tym Optima Cardio.
3. Wobec troski o potencjalnych konsumentów Optima Cardio, producent stosuje wysoki standard informowania m.in. w komunikacji marketingowej. Skarga dotyczy 30-sekundowej wersji reklamy (zgodnie z treścią skargi zamieszczonej na
http:/Avww.foodexpert.pl/aktualnosci/l 24,kampania-margaryny-optima-cardio). Również ta reklama spełnia wszystkie standardy rzetelnego i wszechstronnego informowania konsumenta. I tak:
(a) bohaterka reklamy już w pierwszych sekundach filmu reklamowego mówi, że w swojej pracy, osobom ze zbyt wysokim cholesterolem „tłumaczy, iak ważna jest zmiana diety i trybu życia” (3-6 sekunda filmu);
(b) jednocześnie bohaterka wskazuje na tablicę graficzną przedstawiającą piramidę żywieniową oraz wizerunki ćwiczących osób (3-5 sekunda filmu);
(c) następnie bohaterka, mówi o tym, że wraz z mężem próbowali obniżyć cholesterol przez zmianę diety i ruch; znowu głos narratorki ilustrowany jest obrazami pokazującymi bohaterkę i jej męża przygotowujących lekki posiłek oraz uprawiających nordic walking na świeżym powietrzu (10-14 sekunda filmu); także w tej scenie promowana jest zatem zdrowa dieta oraz wysiłek fizyczny jako środki pomagające w obniżaniu cholesterolu (ale – zgodnie z prawdą – efekt można zintensyfikować poprzez wprowadzenie do diety dodatkowego produktu – Optima Cardio, wspomagającego obniżanie cholesterolu);
(d) dodatkowo od 21 sekundy filmu emitowany jest disclaimer, w którym wprost stwierdza się, że:
„efekt obniżenia cholesterolu o 7-10% uzyskuje się przy konsumpcji od 1,5- 2,4 steroli roślinnych dziennie, w połączeniu ze zdrowym stylem życia oraz zbilansowaną i zróżnicowaną dieta ” [podkreślenia własne]4. Podsumowując, w trzydziestosekundowei reklamie, aż trzy razy pojawia sic rekomendacja stosowania zdrowej diety i prowadzenia aktywności fizycznej. Trudno wyobrazić sobie, aby ten komunikat mógł być przedstawiony z większą mocą i był jeszcze bardziej czytelny dla konsumenta.
5. Warto też zauważyć, że na stronie Optima Cardio www.optimacardio.pl (do której odsyła zarówno zaskarżona reklama – zob. informację emitowana od 26 sekundy filmu – jak i opakowanie Optima Cardio) prowadzona jest cała kampania edukacyjna dotycząca obniżenia cholesterolu, w tym wpływu zdrowego trybu życia i zbilansowanej diety. Konsument znajdzie tam m.in. informacje o różnych czynnikach ryzyka chorób układu krążenia i metodach prewencji, tj.
Masz wpływ na czynniki zewnętrzne: Masa ciała/BMI (BMI ang Body Mass Index, wskaźnik masy ciała), Sposób żywienia, Palenie tytoniu, Alkohol, Stres, Aktywność fizyczna.

Nie masz wpływu na: Wiek, Płeć, Uwarunkowania genetyczne

Czynniki wewnętrzne: Profil lipidowy, Wysoki poziom cholesterolu, Ciśnienie krwi

Masz wpływ na poziom cholesterolu w Twoim organizmie! Od Ciebie zależy jak szybko go obniżysz.

Bardzo pomocna będzie zmiana stylu życia oraz zmiana nawyków żywieniowych.
Wysoki poziom cholesterolu zależy od wielu czynników, na które mamy wpływ, dlatego:
• Stosuj zbilansowaną dietę bogatą w warzywa i owoce, wybieraj mniej tłuste mięso i sery.
• Spróbuj wyeliminować stres ze swojego życia.
• Rzuć palenie.
• Ogranicz spożywanie alkoholu.
• Bądź bardziej aktywny fizycznie.
• Włącz do codziennej diety margarynę Optima Cardio
• Kontroluj poziom cholesterolu wykonując okresowe badania krwi.
(źródło: http://www.optimacardio.pl/czy cholesterol to problem/ryzyko chorob układu krazenia).

„Co jeszcze mogę zrobić?
• Jeśli masz wysoki cholesterol poszukaj motywacji -pomoże Ci nasz kalendarz!
• Obserwuj i regularnie badaj swój organizm już od 20 roku życia!
• Rezultaty będą widoczne już po 3 tygodniach!
• Ruszaj się – wybierz się na dłuższy spacer, zamiast windy wybierz schody, przejeżdżaj tramwajem lub autobusem o jeden przystanek mniej.
• Eliminuj stres. Posłuchaj muzyki, poczytaj książkę, zrelaksuj się!
• Rzuć palenie.
• Ogranicz spożywanie alkoholu.
• Popracuj nad swoją wagą.
• Prowadź zdrowy styl życia oraz stosuj zbilansowaną i zróżnicowaną dietę.

Czy Twój mąż, Twoja żona, Twoi rodzice mogą mieć problem z cholesterolem?
Pomyśl o sobie i o swoich bliskich. Zadbaj o zdrowie w Waszej rodzinie. Razem obniżajcie cholesterol w Trosce o Wasze serca.
• Wiele osób często akceptuje swoje problemy zdrowotne tłumacząc je konsekwencją postępującego wieku. Uświadom im, że istnieją czynniki decydujące o stanie zdrowia, na które mamy wpływ.
• Wytłumacz swoim bliskim, że kontrola poziomu cholesterolu i wczesne zdiagnozowanie problemów może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia i takich powikłań jak zawal serca, miażdżyca czy udar mózgu.
• Znajdź przykłady z ich otoczenia potwierdzające, że można zmieniać swoje stare przyzwyczajenia, wprowadzić profilaktykę, zmodyfikować dietę wprowadzają sterole roślinne, zmienić siedzący tryb życia na bardziej aktywny.
• Warto też przekonać bliskich własnym przykładem i wspólnie udać się na badanie cholesterolu.
• Jeżeli mieszkasz z osobą, o którą się martwisz, po prostu przyrządzaj posiłki na bazie Optimy Cardio. Możesz smacznie smażyć, piec, dusić i smarować. “
(źródło: http://www.optimacardio.pl/optima cardio efekt w 3 tygodnie/twoi plan redukcji choleste rolu) Wydruk powyższych stron został załączony do niniejszej odpowiedzi.
6. Nadto producent Optima Cardio prowadzi kampanie informacyjne, które podkreślają wagę wszystkich czynników mających wpływ na poziom cholesterolu we krwi. W materiałach tych kampanii producent omawia możliwe sposoby poprawienia diety oraz zmiany trybu życia: Sam możesz zadbać o swój organizm! To Ty masz wpływ na to, jak szybko obniżysz poziom cholesterolu.

Zacznij od zmiany diety i stylu życia. Wysoki poziom cholesterolu we krwi jest zależny od wielu czynników, na które mamy wpływ, dlatego:
• Włącz do codziennej diety margarynę Optima Cardio i postaraj się spożywać ją regularnie.
• Zastosuj zbilansowaną dietę, bogatą w warzywna i owoce oraz zwracaj uwagę na wybór innych produktów, np. wybieraj mniej tłuste mięso i sery.
• Spróbuj wyeliminować stres, stosuj techniki relaksacyjne, postaraj się znaleźć każdego dnia chwilę tylko do Ciebie.
• Jeśli palisz, postaraj się pozbyć nałogu nikotynowego.
• Postaraj się ograniczyć spożywanie alkoholu.
• Bądź bardziej aktywny fizycznie, np. możesz wyjść na dłuższy spacer lub wybrać się na wycieczkę rowerową, zapisać się na basen, zajęcia sportowe.
• Pamiętaj o kontrolowaniu poziomu cholesterolu poprzez okresowe badania krwi.
(źródło: Przewodnik Ambasadora Optima Cardio, s. 9 – rozprowadzany wśród 3000 ambasadorów marki Optima Cardio – konsumentów przekazujących wiedzę o problemach z cholesterolem oraz o produkcie w swoim kręgu znajomych).
– regularne ćwiczenia i zdrowa dieta to dobry sposób walki ze złym cholesterolem. Stosując Optima Cardio możesz obniżyć cholesterol jeszcze skuteczniej niż przy zmianie samej tylko diety i stylu życia
– Optima Cardio zawiera naturalne sterole roślinne, które aktywnie redukują poziom cholesterolu we krwi
– ich skuteczność udowodniono w badaniach klinicznych
Z Optima Cardio możesz zredukować cholesterol jeszcze skuteczniej, niż przy zmianie samej diety i stylu życia
(źródło: Ulotka informacyjna Optima Cardio – ulotki dystrybuowane były wśród konsumentów podczas akcji promocyjnych w sklepach).
7. W ramach rzetelnej informacji przekazywanej konsumentom nie można jednak abstrahować od faktu, że zdrowy tryb życia to tylko jeden z elementów wpływających na poziom cholesterolu. Powyższe znajduje odzwierciedlenie w art. 14 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1924/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (dalej: „Rozporządzenie 1924/2006″), który nakazuje obligatoryjnie informować konsumentów, że istnieje wiele czynników ryzyka choroby, której dotyczy oświadczenie. i że zmiana jednego z tych czynników ryzyka może wywierać korzystny wpływ lub nie wywierać go”, Takie oświadczenie znalazło się w disclaimerze emitowanym od 21 sekundy:
„Istnieje wiele czynników ryzyka chorób serca. Zmiana jednego z nich nie daje gwarancji obniżenia ryzyka”.
8. W wytycznych branżowych dotyczących żywności funkcjonalnej, umieszczenie informacji o znaczeniu zrównoważonego sposobu żywienia i zdrowego trybu życia ma pomóc konsumentom w zrozumieniu konkretnego korzystnego wpływu żywności będącej przedmiotem oświadczenia zdrowotnego, jako elementu kompleksowego i wieloczynnikowego procesu uzyskania korzystnego wpływu na zdrowie (zob. załącznik do Decyzji wykonawczej Komisji z dnia 24 stycznia 2013 przyjmującej wytyczne dotyczące wdrażania szczegółowych warunków dotyczących oświadczeń zdrowotnych określonych w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, pkt. 2.2 a; dostępny na:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:022:0025:0028:PL:PDF). Reklama Optimy Cardio spełnia wszystkie te warunki.
9. W konsekwencji, wobec wymogów ustanowionych na mocy Rozporządzenia 1924/2006 producent jest zobowiązany podać informację, która nie faworyzuje nadmiernie żadnego z czynników wpływającego na obniżenie cholesterolu (a w konsekwencji na ryzyko występowania chorób serca).
10. Wobec powyższego, w dalszej części reklamy bohaterka komentuje uprzednio podejmowane zabiegi: „to nie wystarczało”, i sięga po reklamowany produkt. Zaraz potem na ekranie pojawia się komunikat informacyjny o konieczności łączenia produktu ze zróżnicowana i zbilansowana dieta i zdrowym stylem życia (ok. 21-22 sekundy filmu; treść komunikatu: „Udowodniono, że sterole roślinne obniżają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Efekt obniżenia cholesterolu o 7-10% uzyskuje się w ciągu 2-3 tygodni przy konsumpcji od 1,5 do 2,4 g steroli roślinnych dziennie w połączeniu ze zdrowym stylem życia oraz zbilansowaną i zróżnicowaną dietą. Istnieje wiele czynników ryzyka chorób serca. Zmiana jednego z nich nie daje gwarancji obniżenia ryzyka.”.
11. Powyższe nie zmienia faktu, że zaskarżona reklama zaczyna się od przedstawienia dobroczynnych efektów zmiany diety i podjęcia aktywności fizycznej, a dopiero później informuje, że dla osób, którym efekty osiągnięte w wyniku takich zmian nie wystarczają przeznaczona jest Optima Cardio. Optima Cardio przedstawiona jest zatem jako produkt, który może wspomóc efekt obniżenia cholesterolu w połączeniu ze zdrową dietą i stylem życia, ale nie zastąpić te czynniki. Włączenie reklamowanego produktu do diety może mieć korzystny wpływ także dlatego, że zapewnia systematyczny i dający się skwantyfikować efekt obniżenie poziomu cholesterolu. Użycie sformułowania nie wystarcza wyraźnie wskazuje, że wpływ diety i stylu życia na poziom cholesterolu występuje, ale w związku ze złożonością czynników wpływających na obniżenie cholesterolu może być inny, niż oczekiwany przez konsumenta. Jeśli zatem konsument oczekuje bardziej wymiernej i przewidywalnej skuteczności w obniżeniu cholesterolu, aniżeli wynikającej wyłącznie np. z ćwiczeń, może uzupełniająco sięgnąć po produkty ze sterolami roślinnymi (Optima Cardio). Niemniej w całym filmie reklamowym Optima Cardio przedstawiona została jako produkt uzupełniający zdrowy tryb życia i zbilansowana dietę, jednak w żadnym wypadku nie stanowiący ich substytutu.
12. Należy przy tym pamiętać, że reklama jest specyficznym medium, które wymusza pewną formułę przekazu. Ze względu na wysoki stopień regulacji ustawowej w przedmiocie żywności, dla której stosowane są oświadczenia zdrowotne, komunikaty reklamowe produktów z tego segmentu musza uwzględniać specyfikę reklamy jako takiej, ale również liczne wymogi prawne, w tym specyficzne wytyczne co do treści komunikatu reklamowego. Niemniej reklama, z oczywistych względów, nakierowana jest na przedstawienie reklamowanego produktu w jak najlepszym świetle. Producent żywności funkcjonalnej musi zatem pogodzić wymogi regulacyjne (jak sprecyzowano wyżej) z formułą reklamy jako takiej, co jest zadaniem niezwykle trudnym (i z którego konsumenci mogą nie zdawać sobie sprawy).
13. Gdyby np. przedstawić w reklamie zmianę diety i trybu życia jako niezawodną i jedyną metodę natychmiastowego rozwiązania wszelkich problemów z cholesterolem, nie byłoby już miejsca dla reklamowanego produktu. Co więcej, reklama mijałaby się wtedy z prawdą i byłaby sprzeczna z prawem. Tymczasem zaskarżona reklama nie zafałszowuje rzeczywistości, ponieważ obniżenie cholesterolu we krwi jest procesem rozłożonym w czasie i ma na niego wpływ wiele czynników (o czym reklama Optima Cardio rzetelnie informuje w wersji wizualnej i tekstowej). W konsekwencji konsumenci mogą uznać, że spadek poziomu cholesterolu w wyniku zastosowania metod „naturalnych” (ćwiczenia, czy sport w ogólności) należy uzupełnić przez wprowadzenie dodatkowego czynnika w postaci żywności funkcjonalnej. Nie oznacza to, że wpływ jednego, czy drugiego czynnika jest deprecjonowany, a jedynie, że istnieje wiele czynników wpływających na poziom cholesterolu we krwi i jego ewentualną redukcję. W konsekwencji użycie zwrotu to nie wystarczało służy nie, jak sugeruje Skarżący, podważeniu sensu zdrowego trybu życia i diety, a jedynie wskazaniu w sposób właściwy dla specyficznej formuły przekazu jaka jest reklama: (a) że obniżanie cholesterolu jest procesem wieloaspektowym, (b) gdzie w procesie obniżania cholesterolu znaleźć się może miejsce dla produktu ze sterolami roślinnymi (bez tego ostatniego reklama nie miałaby sensu, bo pozbawiona byłaby odniesienia do reklamowanego produktu i jego cech).
14. Wbrew zarzutom zawartym w skardze, reklama obiektywnie nie zawiera przesłania, że zdrowy tryb życia jest nieskuteczny w walce z cholesterolem. Reklama wskazuje jedynie, że Optima Cardio wspomaga osoby prowadzące zdrowy tryb życia w działaniach zmierzających do obniżenia poziomu cholesterolu. Tym samym w przekazie skierowanym do konsumentów celowe jest podkreślenie konieczności połączenia różnych czynników mogących przyczynić się do obniżenia podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi (wymóg umieszczenia takiej informacji wynika wprost z przepisów prawa).
15. W konsekwencji, przeciętny odbiorca reklamy po jej obejrzeniu zostaje poinformowany, że – wzorem bohaterki i jej męża – osoba usiłująca obniżyć poziom cholesterolu w pierwszej kolejności zdrowo się odżywia i jest aktywna fizycznie oraz, ewentualnie, w celu osiągnięcia lepszych efektów może sięgnąć po Optimę Cardio. Powtórzyć należy, że bohaterka zaczyna narrację od podkreślenia znaczenia diety i ćwiczeń, a dopiero jako trzeci krok wprowadza do swojej diety Optimę Cardio. Tym samym reklama nie tylko nie wykorzystuje braku wiedzy odbiorców, ale w sposób wyczerpujący przekazuje wiedze na temat problemów z cholesterolem, przy czym wiedza ta w dużym stopniu odnosi się do czynników innych niż spożycie reklamowanego produktu. Ponownie należy podkreślić, że przekaz reklamowy jest uzupełniany wiadomościami umieszczonymi na stronie www.optimacardio.pl do której odsyła reklama i opakowanie produktu. Konsument uzyskuje zatem kompleksowa wiedze o wszystkich czynnikach ryzyka i sposobach prewencji. Reklama nie narusza zatem art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy.
16. Ponadto reklama rzetelnie informuje o cechach produktu. Skuteczność steroli roślinnych jest potwierdzona naukowo, a powoływanie się na nią w reklamie jest dozwolone prawnie. Oświadczenia odnoszące się do skuteczności steroli roślinnych oraz estrów stanoli roślinnych zostały wpisane do wykazu dopuszczalnych oświadczeń na mocy, odpowiednio, Rozporządzenia Komisji 384/2010 oraz Rozporządzenia Komisji 983/2009. Zgodnie z załącznikiem I do obu tych rozporządzeń, warunkiem stosowania obu oświadczeń jest poinformowanie konsumenta, że korzystny efekt występuje w przypadku spożywania l,5-2,4g steroli / stanoli roślinnych dziennie. Skalę tego efektu można określać wyłącznie w odniesieniu do żywności należącej do wskazanych kategorii, w tym tłuszczy do smarowania (jak w niniejszej sprawie). W przypadku określania skali efektu należy podać informacje takie jak zakres redukcji „o 7-10%” oraz czas, jaki musi upłynąć do osiągnięcia efektu „2 do 3 tygodni”. Wszystkie te warunki spełnione są w przedmiotowej reklamie w odniesieniu do oświadczenia o redukcji cholesterolu. A zatem nie może być mowy o wprowadzenia odbiorców w błąd co do właściwości produktu. Tym samym reklama nie narusza art. 10 Kodeksu Etyki Reklamy.
17. Przedmiotowa reklama Optimy Cardio jest zgodna z zasadami etyki reklamy i nie stanowi naruszenia Kodeksu. Skarga zasługuje zatem na oddalenie.

Podsumowanie
18. W ocenie Skarżonego, zarzuty stawiane reklamie Optima Cardio są w całości bezpodstawne. Wszystkie informacje podane w reklamie są prawdziwe, rzetelne, nie wprowadzają w błąd, a przede wszystkim nie deprecjonują zdrowego stylu życia i „dbania o siebie”.
Dodatkowo producent w reklamie i na opakowaniu Optima Cardio odsyła do dedykowanej strony internetowej www.optimacardio.pl na której znajdują się wyczerpujące informacje odnośnie czynników ryzyka i prewencji w związku z podwyższonym poziomem cholesterolu we krwi. W opinii skarżonego trudno wskazać na rynku równie odpowiedzialną postawę w zakresie relacji z konsumentami.
Z wymienionych wyżej powodów wnoszę jak powyżej.” – pisownia oryginalna

3. Zespół Orzekający zważył co następuje:

Zespół Orzekający dopatrzył się w przedmiotowej reklamie naruszenia art. 8 Kodeksu Etyki Reklamy zarzucanego przez Skarżącą.

Biorąc pod uwagę, że disclaimer „(…) Efekt obniżenia cholesterolu o 7-10% uzyskuje się w ciągu 2-3 tygodni przy konsumpcji od 1,5 do 2,4 g steroli roślinnych dziennie w połączeniu ze zdrowym stylem życia oraz zbilansowaną i zróżnicowaną dietą. (…)” nie był wyświetlany w trakcie reklamy w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przez odbiorców reklamy, Zespół Orzekający uznał, że przedmiotowa reklama może nadużywać zaufania odbiorców i wykorzystywać ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Zespół Orzekający podkreślił, że istotnym jest aby oświadczenia zdrowotne były prezentowane w reklamie w sposób czytelny.

Jednocześnie, Zespół Orzekający oddalił zarzut Skarżącej dotyczący wprowadzania konsumentów w błąd co do właściwości reklamowanego produktu i wyraził opinię, iż w tym zakresie przedmiotowa reklama w sposób odpowiedni przedstawiała właściwości reklamowanego produktu.

W związku z powyższym, na podstawie pkt 37 ust. 1) lit d) Regulaminu Rozpatrywania Skarg Zespół Orzekający orzekł jak w pkt 1 uchwały.

Zgodnie z pkt.50 Regulaminu Rozpatrywania Skarg z dnia 30 października 2013 r.\, stronom przysługuje prawo do odwołania się od uchwały Zespołu Orzekającego w terminie 10 dni od daty doręczenia uchwały. Podstawę odwołania mogą stanowić wyłącznie nowe fakty i dowody, nieznane zainteresowanej stronie w dacie podjęcia przez Zespół Orzekający uchwały.