Uchwała Nr ZO 21/08 w sprawie reklamy firmy Mobile Entertainment Company S.A.