Uchwała Nr ZO 21/13 w sprawie reklamy firmy Kino Świat Sp. z o.o.