Uchwała Nr ZO 22/09 w sprawie reklamy firmy Open Connect Sp. z o.o.