Uchwała Nr ZO 22/11 w sprawie reklamy firmy PKO Bank Polski S.A.