Uchwała Nr ZO 22/16 w sprawie reklamy firmy SurfBurger