Uchwała Nr ZO 22/19/8o w sprawie reklamy radiowej i reklamy telewizyjnej Proliver