Uchwała Nr ZO 23/13 w sprawie reklamy firmy ESOTIQ & Henderson S.A.