Uchwała Nr ZO 23/16 w sprawie reklamy firmy Zimny Auto Sp. z o.o.