Uchwała Nr ZO 23/18 w sprawie reklamy zewnętrznej promocji „Pizza Wagarowicza” pizzeri Coba