Uchwała Nr ZO 23/18 w sprawie reklamy zewnętrznej promocji “Pizza Wagarowicza” pizzeri Coba