Uchwała Nr ZO 24/07 w sprawie reklamy firmy Telekomunikacja Polska S.A.