Uchwała Nr ZO 24/08 w sprawie reklamy firmy PTK Centertel Sp. z o.o.