Uchwała Nr ZO 24/09 w sprawie reklamy firmy Coca-Cola Poland Sp. z o.o.